fbpx

Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest ALEKSANDRA NGUYEN, UL. POLNYCH MAKÓW 33/1, 05-806 NOWA WIEŚ.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę Kontakt.

Przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące sesji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.

Dane osobowe osób, które zapytały o ofertę, jednak nie podjęły współpracy, będą przechowywane przez okres 1 roku od daty wysłania zapytania.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu konieczny jest kontakt z Usługodawcą.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.

 

PLIKI COOKIES

Serwis internetowy https://olanguyenfotografia.pl/zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Monitorowanie informacji o Użytkowniku dokonywane jest za pomocą Google Analitics, który rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z Serwisu akceptujesz jego zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o opuszczenie strony.

Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z “Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści “Polityki prywatności”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z “Polityką prywatności” dostępną na stronie www. olanguyenfotografia.pl proszę o kontakt poprzez formularz na stronie.